تفاوت خورشید بهار با خورشید زمستان در چیست؟


 

عنوان  بالا موضوع  یک انشا بود.وهرکدام از شاگردان  در مورد فرق بین خورشید بهار وخورشید زمستان نوشتند.یکی نوشته بود: خورشید بهار جان فزا وحیات بخش است وخورشید زمستان کم رمق  و بی جان .دیگری نوشته بود :خورشید بهار عجول است و کم حوصله . طاقت پشت ابر ماندن را ندارد  و اما خورشید زمستان تسلیم ابر است و روزها پشت ابر می ماند.شاگرد ته کلاس نوشت:خورشید زمستان  تنبل است. دیر می آید و  زود می رود .به همین دلیل گرمای کمتری دارد. من خورشید زمستان را خوب درک می کنم هر دانش آموز درباره فرق خورشید بهار وزمستان نوشته بودند،دانش آموز کم حرف کلاس انشایی متفاوت نوشته بود،


 فقط یک جمله  و برای همین هیچ نمره ای نگرفت . اما شاگرد همیشه ساکت،مصصم سر حرف خود ایستاد وادعا کرد که انشای او لیاقت نمره بیست رادارد.

کار به دفتر مدرسه کشید. اما  باز نمره صفر به انشا داد ه شد. شاگرد همیشه ساکت ،دیگر ساکت نماند .انشای یک جمله ای خودرا به همراه چند جمله توضیح اضافی به اداره  فرستاد و از آنها درخواست قضاوت کرد.نامه در یک هیات بررسی شدوتایید کردند که انشای تک جمله ای ،به خوبی فرق بین خورشید بهار و زمستان را بیان کرده و به همین دلیل لیاقت نمره بیست را دارد.رای به همراه یک جایزه به مدرسه فرستاده شد .

سر کلاس شاگرد همیشه ساکت بر روی تخته انشای تک جمله ای خود را نوشت:

خورشید بهار هیچ فرقی با خورشید زمستان ،تابستان وپاییز ندارد!

و رو به حاضران،گفت:همه می دانیم خورشید ستاره ای است که زمین و دیگر سیارات گرد آن می چرخند و به دلیل مدار بیضوی  چرخش زمین به دور خورشید و کج بودن محور چرخش زمین به دور خودش ،وقتی زمین از خورشید دور می شود زمستان می آید و وقتی به خورشید نزدیک می شود ،تابستان می شوددر حقیقت نتیجه چرخش زمین به دور خورشید و خودش است که فصل به وجود می آید. وگرنه خورشید همه فصل ها یکسان است.

کودک ادامه داد:خورشید عین خداست. خداوند عالم شبیه خورشید همیشه نور محبت و مهربانی اش را به یک اندازه در عالم پخش می کند. وما آدما شبیه کره زمین که بسته به میزان کجی محورچرخشمان و مداری که برای طواف و چرخش گرد خدا برگزیده ایم از او دور می شویم و یا به او نزدیک می شویم.اگر در زندگی  با  مشکلاتی مواجه می شویم بدانیم که خورشید مقصر نیست بلکه خودمان از او فاصله گرفته ایم و با کج کردن محور چرخشمان از او روی گردانده ایم .

                                                                                                             
                                              اقتباس از مجله موفقیت

/ 1 نظر / 246 بازدید

سلام چه عجب