اگر می دانستیم ؟!

اگر می دانستیم؟!

- دوصد گفته چو نبم کردار نیست

- کودکان؛ نادان به دنیا می آیند نه ابله ،اما آنان به واسطه تربیت ما بزرگسالان به بلاهت کشانیده می شوند.

- نصیحت کردن ؛ تربیت کردن نیست .

- عادت دادن؛ ایجاد اخلاق درونی شده نیست .

- آموزش دادن دین؛ تربیت دینی نیست .

-یاددادن تعلیم دادن نیست .

- پاسخ دادن ؛ قانع کردن نیست.

- نوازش کردن ؛ محبت کردن نیست

- تعظیم کردن ٰ؛تکریم کردن نیست و... چقدر به تربت کمک می کردیم .

/ 0 نظر / 21 بازدید